Alt arbejde i klubben udføres af medlemmerne i fritiden. Der er ingen som får løn for at yde instruktion, træne eller andet. Derfor er foreningen også afhængig af, at medlemmerne ønsker at bidrage. Fra år til år er der forskel på, hvor meget og hvem der har tid og lyst til at være aktive. Nedenfor ser du hvad der typisk sker hen over året.

Februar.

I denne måned afholdes klubbens ordinære generalforsamling.

Marts.

Tur fra Nørre Broby til klubben på åen. Åen er åben for roning fra Nørre Broby til fjorden fra oktober til marts. Nogen gange aflyses turen pga for lidt vand i åen eller mange væltede træer.

April.

I april holdes der standerhejsning. Det er en gammel tradition, der holdes i hævd. Der var førhen den dag, sæsonen startede, men nu roes der hele året, hvorfor denne dag ikke mere har samme betydning. På dagen holder formanden tale om den kommende sæson og flag og klubstander sættes mens flagsangen synges. Efter standerhejsningen er klubben vært ved en lille forfriskning og der er almindelig hygge.

Maj.

Start på handicaproningen, som er kaproning for alle klubbens medlemmer over en distance på 5000 m, uanset alder køn og bådtype. Konkurrencen har lidt forskellig form fra år til år, men løber typisk i månederne maj, juni og august, hvorefter en vinder kåres.

Maj måned er også måneden, hvor instruktion af nye medlemmer starter.
Der starter som regel hold i både tur- og havkajak. Nogle hold kører over 6-8 uger, andre over 1-2 uger. Efter hvert kursus er der prøve og deltagerne fortsætter med frironing indtil de har roet 100 km i alt, hvorefter du bliver "frigivet", kan få en nøgle og selv bestemme hvornår du vil ro.

Nogle år holdes kaproning for børn i et stævne, hvor andre klubber også deltagaer. Paddlebattle Cup, som også har ekstern sponsor. 

Juni.

Troense Kajakklub afholder Tour de Thurø med deltagelse af de fynske klubber, og konkurrencen går ud på klubvis at ro flest gange rundt om Thurø inden for en aftalt tid.

I juni afholdes også LeMans, hvor inddelte hold konkurrerer om, hvem der kan ro flest kilometer inden for et døgn.

September.

I september afholdes Tour de Gudenå – et kaproningsstavæne over h.h.v. 120 km og 57 km. Ofte er der deltagere fra Odense Kajakklub. Deltagergebyr betaler man selv.

Oktober.

Årets begyndere opfordres til at holde en samlings fest, hvor mange deltager, og nogen fortæller historier til langt ud på natten.