Betaling med Kort (regler)

Der er nogle juridiske krav som klubben skal overholde, når der betales med dankort, derfor står de formelle regler under linien nedenfor.

 

Men først en forklaring i almindeligt sprog:

 • Odense Kajakklub modtager betaling fra hjemmesiden via dankort. Det kan være kurser, kontingent, ture mm
 • Så længe du er medlem giver du Odense Kajakklub lov til at hæve kontingent fra dit kort en gang om året. Ligesom ved betalingsservice.
  • Kontingentet vedtages på klubbens generalforsamling i februar, og opkræves i måneden efter.
  • Hvert år i december/januar sendes en mail til alle medlemmer, hvor det oplyses hvornår generalforsamlingen afholdes
  • Lige efter generalforsamlingen oplyses det, hvor stort kontingentet bliver for det pgl. kalenderår.
   Referatet opslås altid på hjemmesiden og opslagstavlen i klubben.
  • Udmeldelse sker ved at du giver kassereren besked. Når du er udmeldt kan du ikke bruge klubbens lokaler og udstyr, og din nøgle slettes. 
 • Der er 14 dages fortrydelsesret efter betaling med kort, også efter automatisk hævning af kontingent.
  Dog ikke for arrangementer og ture, som er afholdt eller er begyndt efter betalingen. For kurser står det i beskrivelsen.
 • Det er MEGET vigtigt, at du hele tiden har den rigtige mail i klubbens medlemskartotek - ellers vil du ikke få besked om hverkend gennemført betaling eller indkaldelse til generalforsamling.

I teksten hedder et medlem "kunden" fordi man ifølge lovgivningen er "kunde", når man betaler via dankort. Og det hedder "abonnement" når der kan betales flere gange.

med venlig hilsen

Odense Kajakklub, bestyrelsen


Aftale om køb og gentaget betaling af kontingent (abonnement)

Odense Kajakklub er berettiget til at hæve betalingen og gennemføre én betalingstransaktion pr år på kundens betalingskort, så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen for kontingent gennemføres i måneden efter generalforsamlingen for abonnementer. Kontingent opkræves en gang pr kalenderår og vedtages iflg vedtægterne på den årlige generalforsamling i februar. Referat af generalforsamlingens vedtagelse er tilgængelig for alle på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubben.

Odense Kajakklub er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for det aktuelle kalenderår - som udgør den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst i medlemskartoteket ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Odense Kajakklub eller kunden. Opsigelse kan ske ved udgangen af kalenderåret, eller indenfor en uge fra det nye kontingent er vedtaget på foreningens generalforsamling. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Abonnementet forudsætter, at medlemmerne overholder klubbens vedtægter og bestyrelsens beslutninger i øvrigt, disse fremgår til enhver tid af klubbens hjemmeside.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på alle betalinger via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger

Odense Kajakklub har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Odense Kajakklub indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse, samt tlf nr.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.odensekajakklub.dk (midlertidigt via www.okkajak.dk) registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer Odense Kajakklub, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i regnskabet i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vilOdense Kajakklub somdataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Odense Kajakklub gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Odense Kajakklub fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Odense Kajakklub, Østre Kanalvej 14, 5000 Odense C

CVR-nr: 33657781

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.