Faste aktiviteter i Odense Kajakklub

Der er året rundt mange aktiviteter i klubben. Alt arbejde i klubben er frivilligt og således afhænger al aktivitet af medlemmernes bidrag. Ture opslås i klubben samt på Facebook.

Her er en oversigt over de typiske aktiviteter hen over året:

Første halvår

I februar måned afholdes klubbens årlig generalforsamling.

Der trænes rulletræning indendørs i svømmehal – nærmere info i kalenderen samt i FB-gruppen

I marts holdes introduktion til årets kurser

Der trænes rulletræning indendørs i svømmehal – nærmere info i kalenderen samt i FB-gruppen

Arbejdsdag i klubben med efterfølgende standerhejsning.
Det er en gammel tradition, der holdes i hævd.
Det var førhen den dag, sæsonen startede, men nu hvor der roes hele året, har denne dag ikke helt samme betydning.

På dagen holder formanden tale om den kommende sæson og flag og klubstander sættes mens flagsangen synges.
Efter standerhejsningen er klubben vært ved en lille forfriskning og der er almindelig hygge.

Handicaproning
Start på handicaproningen, som er kaproning for alle klubbens medlemmer over en distance på 5000 m uanset alder, køn og bådtype.

Deltagerne dyster mod sig selv, og den, der forbedrer sin tid mest i løbet af sæsonen, vinder.

Handicaproningen løber typisk i månederne maj, juni og august.

Opstart for nye medlemmer

I maj måned starter instruktion af nye medlemmer.
Der starter som regel hold i både tur- og havkajak.

Nogle hold kører over 6-8 uger, andre over 1-2 uger.

Efter hvert kursus er der prøve og deltagerne fortsætter med frironing indtil de har roet 100 km i alt.

Fænø rundt

Deltagelse i Fænø Rundt som arrangeres af Kajakklubben Strømmen i Middelfart.

Turen rundt om Fænø er 13 km.
Der er også mulighed for tilmelding til en distance på 5 km

Troense Kajakklub afholder Tour de Thurø med deltagelse af de fynske klubber.

Konkurrencen går ud på klubvis at ro flest gange rundt om Thurø inden for en aftalt tid.

Der er tradition for at mange såvel gamle som nye medlemmer fra Odense Kajakklub deltager i Tour de Thurø og vi har altid en dejlig dag.

Andet halvår

Tour de Gudenå som er et kaproningsstævne over henholdsvis 120 km og 57 km. Der deltager ofte medlemmer fra Odense Kajakklub

Klubfesterskaber – en festlig dag med konkurrencer på vand og på land på tværs af alle aldre i klubben. Dagen afsluttes med fællesspisning.

Arbejdsdag i klubben

Deltagelse i arrangementet ”Støt brysterne”

Å-tur på Odense Å kan arrangeres.

Åen er åben for roning på hele strækningen fra Nørre Broby til fjorden fra 1. november til 1. april.

Å-turen er afhængig af vandstanden i åen – der kan både være for lidt og for meget vand.                 

Julefrokost – der kan fra år til år være forskellige temaer omkring julefrokosten

Julekajak
Et samarbejde mellem Kerteminde Kajakklub, Odense Kajakklub, Nordatlantisk Hus og Grejbank Fyn.
Der roes med pyntede kajakker fra klubben til havnen.