Nyheder

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 week ago

Odense Kajakklub

Lukning af Odense Kajakklub.
Lukning af odense kajakklub bliver forlænget til og med den 13 april
Med Venlig Hilsen
Formand Stellan Rasmussen
... Se mereSe mindre

2 weeks ago

Odense Kajakklub

LUKNING AF ODENSE KAJAKKLUB

Odense Kajakklub lukker ned foreløbig til den 30/3-20 som regeringen
forskriver.
Det vil ske fra og med torsdag morgen KL 8.00.

Man kan stadigvæk komme ud og tage sin kajak i skuret og ro, eller tage den
med sig. Man må ikke bruge klubbens facaliteter i den periode, gælder også
omklædningrum og toliet.

Håber alle er inforstået med den beslutning og følger den.

Lukningen er fra torsdag morgen 19/3/20 kl.8.00, så man har mulighed for at
hente det man skal bruge i klubhuset.

I lukningsperioden vil der blive ført tilsyn med klubben.

Pas godt på jer selv og hinanden.Husk der må max. være 10 personer samlet
også udendørs.

Med Venlig Hilsen
Formand
Stellan Rasmussen
... Se mereSe mindre

3 weeks ago

Odense Kajakklub

Introduktionsaften om kurser 2020 torsdag den 19. marts er aflyst ... Se mereSe mindre

1 month ago

Odense Kajakklub

Opslag vedr. Generalforsamling i Odense Kajakklub 26/2-20

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer:


Ændring af §8


Sådan som den ser ud i dag
§ 8:Passive medlemmer kan deltage i foreningens arrangementer, men har ikke stemmeret til generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke rotilladelse.


Nyt foreslag fra bestyelsen
§ 8:Passive medlemmer kan deltage i foreningens arrangementer, men har ikke stemmeret til generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke rotilladelse og heller ikke ret til andre sportslige aktiviteter.
Passiv medlemmer kan ikke købe en nøgle, kun hvis et aktivt medlem overgår til passiv medlemskab, vil dennes nøgle forblive aktiv.

Ændring af §11

Sådan som den ser ud i dag
§ 11 Foreningens bestyrelse består af hovedbestyrelsen, sportsudvalgsformand, poloudvalgsformand og 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer. Den samlede bestyrelse fordeler internt alle opgaver der relaterer til klubbens drift.
Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer, der fælles repræsenterer foreningen udadtil. Den samlede bestyrelse fordeler internt alle opgaver der relaterer til klubbens drift. Ansvarsområder skal fremgå af klubbens hjemmeside og opslag i klubben.
Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, der er fyldt 18 år.
På generalforsamlingen vælges:
1. formand for 2 år i ulige år
2. kasserer for 2 år i lige år
3. øvrige bestyrelsesmedlemmer hvert år
Formand og kasserer skal vælges med tilslutning fra mindst 15 fremmødte medlemmer. Opnås dette ikke fortsætter generalforsamlingen med de resterende valg, og den nyvalgte bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger senere for at få valgt kasserer (lige år) eller formand (ulige år). Andre ubesatte poster kan også indgå.
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder efter generalforsamlingen eller formand/kasserer ikke vælges på den ekstraordinære generalforsamling skal bestyrelsen supplere og konstituere sig selv indtil den næste generalforsamling.
Bestyrelsen står til ansvar for generalforsamlingen.


Nyt forslag fra bestyrelsen
§ 11 Foreningens bestyrelse består af hovedbestyrelsen, sportsudvalgsformand, poloudvalgsformand og 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer. Den samlede bestyrelse fordeler internt alle opgaver der relaterer til klubbens drift.
Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer, der fælles repræsenterer foreningen udadtil. Ansvarsområder skal fremgå af klubbens hjemmeside og opslag i klubben.
Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, der er fyldt 18 år.
På generalforsamlingen vælges:
1. formand for 2 år i ulige år
2. kasserer for 2 år i lige år
3. øvrige bestyrelsesmedlemmer hvert år
Formand og kasserer skal vælges med tilslutning fra mindst 15 fremmødte medlemmer. Opnås dette ikke fortsætter generalforsamlingen med de resterende valg, og den nyvalgte bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger senere for at få valgt kasserer (lige år) eller formand (ulige år). Andre ubesatte poster kan også indgå.
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder efter generalforsamlingen eller formand/kasserer ikke vælges på den ekstraordinære generalforsamling skal bestyrelsen supplere og konstituere sig selv indtil den næste generalforsamling.
Bestyrelsen står til ansvar for generalforsamlingen.

På Bestyrelsen vegne
Stellan RasmussenForslag fra medlem: se billede
... Se mereSe mindre

Opslag vedr. Generalforsamling i Odense  Kajakklub 26/2-20
Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer:
Ændring af §8
Sådan som den ser ud i dag
§ 8:Passive medlemmer kan deltage i foreningens arrangementer, men har ikke stemmeret til generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke rotilladelse.
Nyt foreslag fra bestyelsen
§ 8:Passive medlemmer kan deltage i foreningens arrangementer, men har ikke stemmeret til generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke rotilladelse og heller ikke ret til andre sportslige aktiviteter.
Passiv medlemmer kan ikke købe en nøgle, kun hvis et aktivt medlem overgår til passiv medlemskab, vil dennes nøgle forblive aktiv.
Ændring af §11
Sådan som den ser ud i dag
§ 11 Foreningens bestyrelse består af hovedbestyrelsen, sportsudvalgsformand, poloudvalgsformand og 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer. Den samlede bestyrelse fordeler internt alle opgaver der relaterer til klubbens drift.
Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer, der fælles repræsenterer foreningen udadtil. Den samlede bestyrelse fordeler internt alle opgaver der relaterer til klubbens drift. Ansvarsområder skal fremgå af klubbens hjemmeside og opslag i klubben.
Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, der er fyldt 18 år.
På generalforsamlingen vælges:
1. formand for 2 år i ulige år
2. kasserer for 2 år i lige år
3. øvrige bestyrelsesmedlemmer hvert år
Formand og kasserer skal vælges med tilslutning fra mindst 15 fremmødte medlemmer. Opnås dette ikke fortsætter generalforsamlingen med de resterende valg, og den nyvalgte bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger senere for at få valgt kasserer (lige år) eller formand (ulige år). Andre ubesatte poster kan også indgå.
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder efter generalforsamlingen eller formand/kasserer ikke vælges på den ekstraordinære generalforsamling skal bestyrelsen supplere og konstituere sig selv indtil den næste generalforsamling.
Bestyrelsen står til ansvar for generalforsamlingen.
Nyt forslag fra bestyrelsen
§ 11 Foreningens bestyrelse består af hovedbestyrelsen, sportsudvalgsformand, poloudvalgsformand og 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer. Den samlede bestyrelse fordeler internt alle opgaver der relaterer til klubbens drift.
Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer, der fælles repræsenterer foreningen udadtil.  Ansvarsområder skal fremgå af klubbens hjemmeside og opslag i klubben.
Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, der er fyldt 18 år.
På generalforsamlingen vælges:
1. formand for 2 år i ulige år
2. kasserer for 2 år i lige år
3. øvrige bestyrelsesmedlemmer hvert år
Formand og kasserer skal vælges med tilslutning fra mindst 15 fremmødte medlemmer. Opnås dette ikke fortsætter generalforsamlingen med de resterende valg, og den nyvalgte bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger senere for at få valgt kasserer (lige år) eller formand (ulige år). Andre ubesatte poster kan også indgå.
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder efter generalforsamlingen eller formand/kasserer ikke vælges på den ekstraordinære generalforsamling skal bestyrelsen supplere og konstituere sig selv indtil den næste generalforsamling.
Bestyrelsen står til ansvar for generalforsamlingen.
På Bestyrelsen vegne
Stellan Rasmussen
Forslag fra medlem: se billede

2 months ago

Odense Kajakklub

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub
onsdag den 26. februar 2020 kl. 19:00 i klubhuset, Østre Kanalvej 14

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:
Valg af ordstyrer og referent
2. Bestyrelsesmedlemmerne aflægger beretning til godkendelse om den del af foreningsarbejdet,
der hører under vedkommende. Efter hver beretning har medlemmer ret til at udtale sig.
3. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsen.
6. Fremlæggelse af den afgående bestyrelses forslag til budget for indeværende år.
7. Eventuelt
Referat fra generalforsamlingen underskrives af ordstyrer og hovedbestyrelsen.
Bemærkninger:
Ad punkt 3:
Forslag og emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. D.V.S. senest den 12. februar 20
Hvis der er indkommet forslag, offentliggøres disse på Odense Kajakklubs hjemmeside og ophænges i klubben, senest 5 dage før generalforsamlingen. D.V.S. senest 21. februar 20
Ad punkt 5:

På generalforsamlingen vælges:

1. formand for 2 år i ulige år

2. kasserer for 2 år i lige år

3. øvrige bestyrelsesmedlemmer hvert år

Formand og kasserer skal vælges med tilslutning fra mindst 15 fremmødte medlemmer. Opnås dette ikke fortsætter generalforsamlingen med de resterende valg, og den nyvalgte bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger senere for at få valgt kasserer (lige år) eller formand (ulige år). Andre ubesatte poster kan også indgå.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder efter generalforsamlingen eller formand/kasserer ikke vælges på den ekstraordinære generalforsamling skal bestyrelsen supplere og konstituere sig selv indtil den næste generalforsamling.

Bestyrelsen står til ansvar for generalforsamlingen.

Eftersom det er et lige kalenderår, skal der vælges en kasser. Bestyrelsens menige medlemmer er alle på valg. På et senere tidspunkt vil der blive et opslag om hvilke menige bestyrelsesmedlemmer der ønsker at genopstille.

Det er muligt at melde sig som kandidat så sent som til generalforsamlingen!Med ønsket om at rigtig mange af vores medlemmer møder op til generalforsamling onsdag den 26. februar – på bestyrelsens vegne Stellan Rasmussen
... Se mereSe mindre

Luk menu