Klubbens trailere og kajakskur

Der er mulighed for at låne klubbens trailer.

Regler for lån og brug af trailer
Trailer reserveres via den røde trailerbog, som findes i øverste skuffe ved PC i køkkenet. Her findes også registreringsattester.

Traileren skal afleveres rengjort og i samme stand som da den blev udlånt.

Traileren skal henstilles MED lås på og fastlåst, mens man er på tur.
Kan låses ned over trækket, mens denne sidder på bilen.
Husk at tage det af, når du kører.

Når traileren stilles ved klubhuset skal håndbremsen IKKE være trukket!

Trailer skal være indskrevet i trailerbogen.

Gode råd når du sætter kajakker på traileren

 • Tjek altid om kajakkerne er bundet forsvarligt så de ikke rykker sig under transporten
 • Tjek altid bindingerne når du holder pause – de kunne have rykket sig under transporten
 • Tjek altid om kajakker støder sammen
 • Spænd aldrig en kajak så fast, at du knuser karmkanter, bund eller ror/køl

Husk chaufførens ansvar

 • Tjek lys og bremser på traileren inden du kører
 • Tjek at støttehjulet er oppe og spændt forsvarligt fast, inden du kører med traileren
 • Tjek altid at ledningen til bremser og lys sidder forsvarligt og ikke kan nå asfalt/grusvej når du kører
 • Alle klubtrailere er ansvarsforsikrede
 • Klubkajakker der skades under transport er dækket af klubbens forsikring
 • Private kajakker der skades under transport er ejerens eget ansvar.
 • Klubben kan IKKE gøres ansvarlig for skader på tredjemand eller private kajakker.
  Det skal dækkes af chaufføren/bilejerens ansvarsforsikring, hhv. kajak ejerens indboforsikring.

Klubbens trailere er alene beregnet til klubture for medlemmer.

Udlån af trailere til andre klubber
For andre klubber medlem af DGI og DKF kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til at låne traileren efter skriftlig aftale med formanden.

Prisen for lån af trailer er 1500 kroner og indbetales forud ved henvendelse til kassereren.

Gode råd når du sætter kajakker på traileren
Tjek altid om kajakkerne er bundet forsvarligt så de ikke rykker sig under transporten
Tjek altid bindingerne når du holder pause – de kunne have rykket sig under transporten
Tjek altid om kajakker støder sammen
Spænd aldrig en kajak så fast, at du knuser karmkanter, bund eller ror/køl

Husk chaufførens ansvar:
Tjek lys og bremser på traileren inden du kører
Tjek at støttehjulet er oppe og spændt forsvarligt fast, inden du kører med traileren
Tjek altid at ledningen til bremser og lys sidder forsvarligt og ikke kan nå asfalt/grusvej når du kører
Alle klubtrailere er ansvarsforsikrede
Klubkajakker der skades under transport er dækket af klubbens forsikring
Private kajakker der skades under transport er ejerens eget ansvar.
Klubben kan IKKE gøres ansvarlig for skader på trediemand eller private kajakker.
Det skal dækkes af chaufføren/bilejerens ansvarsforsikring, hhv. kajak ejerens indboforsikring.

Spørgsmål

Alle tvivlsspørgsmål vedr. brugen af traileren afgøres af bestyrelsen – mail til formand@odensekajakklub.dk.

Aktive medlemmer kan få en plads til en kajak, som er i brug.

Pladser tildeles ved forespørgsel såfremt der er en ledig plads.

Pladser tildeles for et år ad gangen. Pladserne er altså ikke en “ret” til en bestemt plads, men en plads for en sæson. (Men de fleste vil bevare den samme plads hvert år).

Send en mail til Finn Reifling: skur@odensekajakklub.dk

Skriv:

 • hvor høj du er
 • hvilken type kajak du har
 • om du har særlige ønsker mht placering.

Fjernes ved udmeldelse
Hvis du melder dig ud af klubben skal du ved udmeldelse fjerne kajakken.

Kajakker, som ikke er fjernet senest 30 dage efter udmeldelse, vil indgå som klubkajakker indtil de hentes.

Bemærk, at du IKKE selv må tildele pladsen til en anden.

Dette varetages af skurbestyreren.