Indmeldelse - nyt medlem

Vilkår for indmeldelse

Ved indmeldelse erklærer du, at du er rask og at du vil følge klubbens vedtægter.

Kontingent årligt kr 1800,-

Indmeldelsesgebyr kr 200,-

Passivt medlemsskab kr 250,- årligt

Begynder

Deltag i et begynderkursus i tur- eller havkajak. 
Alle lærer at ro på en god og skadeforebyggende måde, samt at man kender til og kan redde sig selv og andre. Find kurser her.

Vores erfaring er, at hvis du ikke har roet i nogle år, så er det bedre at tage begynderkurset end at komme “halvdårligt” i gang igen.

Vil du høre mere om kurserne eller klubben kontakt gerne formand@odensekajakklub.dk

Når du tilmelder dig og betaler et kursus bliver du samtidig medlem af Odense Kajakklub. Det betalte beløb dækker såvel kursusafgift som klubkontingent  frem til 1. april det efterfølgende år.

Erfaren roer

Er du erfaren kajakroer, får du en “prøvetur” med en instruktør eller medlem udpeget af bestyrelsen, så du kan se om klubben er noget for dig.

Selvom du har et IPP eller DGI bevis og god erfaring skal du om nødvendigt deltage kursus- eller frironingsforløb.